Wszyscy szczęśliwi posiadacze telewizorów oraz radia w domu powinni płacić abonament RTV. W tej chwili trwa akcja Poczty Polskiej, która ma na celu sprawdzenie czy opłaty zostają wykonywane. Za brak opłacania abonamentu RTV grożą kary.

Rozpoczęły się kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz - dostajesz karę.
Rozpoczęły się kontrole abonamentu RTV. Nie płacisz – dostajesz karę.

Pracownik Poczty Polskiej ma możliwość sprawdzić czy w gospodarstwie domowym znajdują się odbiorniki telewizyjne oraz radia. Z uwagi na to, że za każdy tego typu sprzęt powinniśmy odprowadzać opłatę do państwa. Za brak zgłoszenia, a co za tym idzie opłaty abonamentu grozi kara w wysokości 681 zł nałożona przez pracownika Poczty Polskiej.

Opłaty za abonament RTV

Za każdy telewizor oraz radio, które znajduje się w mieszkaniu należy uiścić stosowną opłatę. Kupując owe sprzęty należy w ciągu 14 dni od zakup zarejestrować je w placówce Poczty Polskiej. Od tego momentu należy wnosić opłaty z tytułu posiadania radia – 7 zł, a za telewizor 22,70 zł.

Może Cię zainteresować: Zapomnij o feriach zimowych. Szykują się kolejne obostrzenia

Rejestracja odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Ze strony internetowej Poczty Polskiej dowiadujemy się w jaki sposób należy zarejestrować odbiorniki. W celu zarejestrowania odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego należy:

  • udać się do dowolnej placówki pocztowej,
  • zgłosić pracownikowi placówki pocztowej dyspozycję rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość użytkownika (np. dowód osobisty, paszport, karta stałego
    pobytu), a w przypadku rejestracji firmy/instytucji upoważnienia/pełnomocnictwa wymaganego do dokonania takich czynności,
  • podpisać wypełniony i wydrukowany przez pracownika placówki pocztowej formularz „Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych”.