Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe w Millennium Bank?

Tegoroczne podwyżki stóp procentowych skłoniły rządzących do wdrożenia rozwiązań pomagających Polakom w spłacie kredytów hipotecznych. Sejm uchwalił dnia 9 czerwca 2022 ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców.
Wypełnianie wniosku o wakacje kredytowe w Millennium Bank.
Wypełnianie wniosku o wakacje kredytowe w Millennium Bank. / fot. Adolfo Félix

Do ustawy zostały wprowadzone również zapisy wydłużające działanie tarcz antyinflacyjnych, zgodnie z którymi obowiązywać one będą do 31 października br. Prezydent podpisał ustawę, dający tym samym możliwość zawieszenia kredytów hipotecznych wielu obywatelom.

„Przyjęte rozwiązania to realna pomoc dla obywateli w trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Po pandemii mamy do czynienia z dodatkowym kryzysem, jakim jest wojna w Ukrainie i wywołanym przez to nagłym wzrostem inflacji. Rząd musi brać pod uwagę, że inflacja i wysokie stopy procentowe powodują wzrost rat kredytów i podwyżki cen towarów. Dlatego właśnie w Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą Polakom w tych trudnych czasach. Celem polityki fiskalnej jest bowiem również ochrona gospodarstw domowych przed utratą płynności finansowej” – mówi minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Wakacje kredytowe pozwalają klientom banków na chwilowe zawieszenie spłat rat kredytu. Nie oznacza to ich anulowania lecz wydłużenie w czasie okresu spłaty kredytu. To kredytobiorca decyduje na jaki okres chce skorzystać ze wakacji. Bank Millenium swoim klientom oferuje możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe już od 1 sierpnia 2022.

Podobny temat: Wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kredytu

Poniżej znajdują sie zasady zawieszania rat:

  • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – na 2 miesiące
  • od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – na 1 miesiąc w każdym kwartale

Zasady dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Spłaty rat zostaną przedłużone bez ponoszenia żadnych dodatkowych odsetek przez kredytobiorcę. Jednak jeżeli posiadasz kredyt z ubezpieczeniem wakacje kredytowe nie obejmują zawieszenia opłat ubezpieczenia. Aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia należy zadbać o regularne zapewnienie środków na ich spłatę. Złożenie wniosku o wakacje kredytowe nie powoduje również zawieszenia transz kredytu, wyjątkiem jest sytuacja, w której klient sam zdecyduje się na złożenie takiego podania.

Warunki skorzystania z wakacji kredytowych to:

  • posiadanie kredytu hipotecznego w złotówkach
  • umowa kredytowa została zawarta w celu zaspokojenia własny cel mieszkaniowych
  • umowa została zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a termin zakończenia okresu kredytowania określony w tej umowie przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty
  • możliwość złożenia wniosku tylko dla jednej umowy kredytu hipotecznego

Jak informuje Bank Millenium klient może jednorazowo wnioskować o jeden lub dwa miesiące odroczenia kredytu. Każdy kto spełni warunki, może rozpocząć wakacje kredytowe wraz z dniem, w którym bank otrzymał wniosek co nie we wszystkich bankach będzie opcją dostępną. Potwierdzenie zostanie przesłane w terminie 21 dni.

O wakacje kredytowe w Banku Millenium będzie można wnioskować za pośrednictwem Millenetu oraz bezpośrednio w placówkach banku.

Tematy: Inflacja Kredyt Millennium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *