Już od nowego roku wyższe rachunki za prąd.

Zapadły ważne decyzje w sprawie wzrostu kosztów energii elektrycznej na nadchodzący rok. Poznaliśmy wysokość opłat.
Nowe stawiki za zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.
Nowe stawiki za zużycie energii elektrycznej w 2021 roku.

Jak poinformował Urząd Regulacji Energii Od 1 stycznia 2021 większe firmy dostarczające energię Tauron, Enea czy PGE wdrażają nowe stawki za sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Do wyższej stawki dochodzi jeszcze opłata mocowa.

„Regulator zakończył postępowania i zatwierdził spółkom Enea, PGE Obrót oraz Tauron taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z oferty tzw. sprzedawcy z urzędu. Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla czwartego sprzedawcy, tj. przedsiębiorstwa Energa Obrót, podobnie jak postępowania dotyczące zatwierdzenia taryf na 2021 rok dla dystrybutorów energii, nadal są prowadzone” – podał w czwartek Urząd.

Jak zwykle w czwartym kwartale zostaje zatwierdzona taryfa za energię elektryczną na kolejny rok.

” Prezes URE stoi na straży tego procesu dbając, by ostateczne ceny płacone przez odbiorców odzwierciedlały jedynie uzasadnione koszty działalności firm energetycznych i odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym. Wynik tych postępowań powinniśmy poznać w drugiej połowie grudnia” – podaje komunikat.

Czytaj też: Zapisy na szczepienia – gdzie się zarejestrować?

 

Od nowego roku czekają nas zmiany w rachunku za prąd.

Nowa pozycja jaka pojawi się już w styczniu to tzw. Opłata mocowa.

  • Opłata mocowa ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, gwarantując stałe i nieprzerwane dostawy prądu.
  • Finansowane będzie utrzymywanie rezerw energii przez elektrownie węglowe.
  • Pojawia się możliwość uniknięcia opłaty dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Natomiast opłaca znana jako OZE ( odnawialne źródła energii) dotychczas wyzerowana wyniesie od nowego roku dodatnią wartość. Urząd podaje, że w przyszłym roku opłata ta wyniesie 2,20 zł/MWh. Jednocześnie zmniejszając zgodnie z opublikowanym 23 listopada br. rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska wysokość stawki opłaty kogeneracyjnej do zera.

„Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu” – informuje Rafał Gawin, prezes URE.

Stawki wzrosną dla poszczególnych odbiorców.

W celu naliczenia opłaty gospodarstwa domowe podzielono na cztery grupy odbiorców. Kolejno dla zużywających:

  • mało tj. 0,5 MWh naliczona zostanie opłata 1,87 zł miesięcznie w ciągu roku,
  • średnio od 0,5 – 1,2 MWh miesięcznie opłata wyniesie 4,48 zł.
  • przy zużyciu większej energii elektrycznej niż średni odbiorca 1,2 – 2,8 MWh opłata to 7,47 zł miesięcznie w ciągu roku
  • przy zużyciu 2,8 MWh wzrost opłat za prąd będzie automatycznie większy to 10,46 zł.

Ta dodatkowa opłata to wydatek rzędu od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Tak zwana opłata mocowa w skali roku wraz podwyżką uczyni w sumie dodatkowo jeden standardowy rachunek do zapłacenia więcej. Eksperci szacują wzrost miesięcznych zobowiązań klientów o około 12-13 % co stanowi znaczącą podwyżkę.

Inni odbiorcy energii elektrycznej dopłacą 0,0762 zł za kWh, za energię jaka zostanie pobrana w godzinach 7-22 w każdy dzień roboczy.

Tematy: