Jakie czynniki wpływają na udzielenie kredytu gotówkowego przez bank

Stały dochód, niezaleganie i terminowe spłaty zaciągniętych kredytów to kropla w morzu czynników, które bank bierze pod uwagę przy udzielaniu kredytu gotówkowego.
Co wpływa na udzielenie kredytu gotówkowego przez bank?
Co wpływa na udzielenie kredytu gotówkowego przez bank?

Każdy wniosek o kredyt gotówkowy rozpatrywany jest na podstawie systemu punktowego. Scoring kredytowy to ocena wiarygodności kredytobiorcy, gdzie brane pod uwagę są spłaty zobowiązań oraz prawdopodobieństwo spłacania ich przez kolejne 12 miesięcy.

Co wchodzi w scoring kredytowy?

Dla banku samo zatrudnienie oraz spłacanie zaległości nie wystarczy, aby udzielić kolejny kredyt. Pod uwagę brane są takie czynniki jak:

Oblicz wysokość rat kredytu gotówkowego w różnych bankach: Kalkulator kredytów gotówkowych

  • zatrudnienie – najlepiej umowa o pracę na czas nieokreślony
  • miesięczny dochód potwierdzony wpływami na konto
  • wykształcenie
  • zawód
  • wiek
  • stan cywilny
  • ilość osób na utrzymaniu
  • posiadane zobowiązanie w tym i innych bankach
  • ubezpieczenie na życie

Wpływ dla wyniku kredytu gotówkowego

Dla uzyskania wysokiego scoringu kredytowego wpłynie brak zobowiązań kredytowych oraz brak osób na utrzymaniu. Na wyższą ocenę będzie miało wpływ wyższe wykształcenie, deficytowy zawód jak i oszczędności na koncie.

Scoring kredytowy obniżyć może wcześniejsze nieterminowe spłacanie rat, zbyt dużo zaciągniętych pożyczek i kredytów w ostatnim czasie oraz ilość odrzuconych wniosków o kredyt.

Może Cię zainteresować: Więcej o kredytach gotówkowych

Tematy: Kredyt